Pokud dokážete ovlivnit Vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.....

Srovnávací analýza ekologického stavu

Základní školy Zelená Havířov - Životice

Stav z září 2018

Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického stavu ZŠ Zelená z roku 2017/18. Se členy Ekotýmu, dalšími ţáky a zaměstnanci školy jsme vyhodnotili klady a zápory témat – odpady, prostředí školy, energie a voda. V analýze jsou zahrnuty kladné změny, ke kterým došlo v průběhu naplňování programu Ekoškola, ale také nedostatky, které se nedaří z nějakých důvodů (nejčastěji organizačních, časových, finančních) napravit a zůstávají k řešení do dalšího období, neboť práce na Ekoškole je dlouhodobá. V průběhu zpracování analýzy jsme vyuţili metodiku tzv. SWOT analýzy, metodiku Ekoškoly, pracovní materiály Ekoškoly v upravené podobě pro podmínky mladších žáků naší školy.

Podrobný dokument srovnávací analýzyPDF.

Titul Ekoškola:
Klikni sem, zvětšení

Počasí:


Adopce Pandy červené v ZOO Ostrava

Klikni sem, zvětšení Klikni sem, zvětšení
Vytisknout |Nahoru

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená příspěvková organizace
©2012-2018