Pokud dokážete ovlivnit Vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.....

 

Pokud dokážete ovlivnit Vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.

Program Ekoškola

je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechán žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodní koordinátorem je nezisková organizace FEE ( Foundation for Environmental Education). Národním koordinátorem projektu je sdružení TEREZA.

Zdroj : Sdružení TEREZA

Titul Ekoškola:
Klikni sem, zvětšení

Počasí:


Adopce Pandy červené v ZOO Ostrava

Klikni sem, zvětšení Klikni sem, zvětšení
Vytisknout |Nahoru

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená příspěvková organizace
©2012-2018