Počítadlo přístupů:

7 kroků v EKOŠKOLCE


  • 1 . EKOTÝM je složený ze zaměstnanců MŠ , dětí a jejich rodičů , členové EKOTÝMU jsou dobrovolníci.

  • 2 . ANALÝZA je zjišťování momentálního stavu MŠ a jejího okolí , díky které zjišťujeme, jak na tom jsme , a co je třeba popřípadě zlepšit .

  • 3 . PLÁN ČINNOSTÍ navazuje na analýzu , navrhujeme a uskutečňujeme činnosti , které vedou ke zlepšení nebo udržení stavu .u

  • 4 . SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ slouží k průběžné kontrole toho , co a jak se nám daří , či nedaří .e

  • 5 . ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE podporuje chápání a smýšlení o životním prostředí a jeho ochraně .

  • 6 . INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE slouží k informování a podporování všech o životním prostředí a jeho ochraně .

  • 7 . EKOKODEX je souhrn pravidel , které si EKOTÝM vymyslí a dodržujeme je všichni v MŠ .

Počasí:


Vytisknout |Nahoru

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená příspěvková organizace
©2017