Zájmová činnost žáků

Rozpis zájmových činností organizovaných pro žáky naší školy na školní rok 2016/2017. Do jednotlivých zájmových činností se mohou žáci zapsat při první návštěvě vybraného kroužku na základě domluvy s vyučujícím. Účast v kroužcích je bezplatná.

Přehled zájmových činností:

Pondělí

Keramický kroužek 15.00 -16.00 Tereza Stefanová

Úterý

Taneční kroužek 13:45-14:45 vedoucí kroužku Lucie Zelinková

Středa

Pohybový kroužek 14:00-15:00 a 15:00- 16:00 vedoucí kroužku Bc. Hana Kaperová