Školská rada

Výsledky voleb ze dne 23.10.2013

Zákonnými zástupci nezletilých žáků byl(i) zvolen(i) člen(ové) školské rady:

  • Ing. Eva Konštacká
  • Pedagogickými pracovníky školy byl(i) zvolen(i) člen(ové) školské rady:

  • Mgr. Přikrylová Lenka
  • Mgr. Stanislava Gorecká