Informace

Základní informace o provozu mateřské školy. V této části stánek budou zobrazovány i různá sdělení rodičům, jejichž děti docházejí do naší mateřské školy.

Obnovení provozu MŠ
Vážení rodiče,

od pondělí 25.5. 2020 je naše mateřská škola opět v provozu. Rodiče jsou při prvním vstupu dítěte do MŠ povinni podepsat čestné prohlášení. Děti do MŠ budou mít dvě roušky v sáčku ma svých značkách v šatně. Do MŠ bude s dítětem vpuštěn jen jeden dospěly. V prostorách šaten se budou pohybovat maximálně dvě dospělé osoby a dvě děti. Prosíme o dodržování všech hygienických zásad. (desinfekce, roušky ...)

Vloženo: 20.5.2020

Obsah:

Cenník služeb

Stravné
35 Kč/den děti 3-6 leté, 39 Kč/den děti s odkladem ŠD
Školné
350 Kč/měsíc

Variabilní symboly pro platbu školného (350 Kč měsíčně)
na účet číslo : 2901044675/2010
Ve zprávě příjemce bude uvedeno: MŠ, jméno a příjmení dítěte
Úhradu školného proveďte:
a) jednorázovou platbou do 15.9.2019 na celý rok (10 měsíců) – 3 500,- Kč
b) 2 platby : září – prosinec 1400,- Kč do 15.9.2019 leden – červen 2100,-Kč do 15.1.2020

Provozní doba

Otevřeno
6:00 - 16:00 hod.
Příchod dětí
6:00 - 8:00 hod.
Odchody dětí po obědě
12:45 - 13:00 hod.
Odchody dětí po odpočinku
14:45 - 16:00 hod.

Plánované akce ve školním roce 2019/2020

Roční plán akcí

Pedagogičtí a provozní pracovníci

Vedoucí učitelka
Bc. Alena Koniuchová
Učitelky 1.třída „Berušky“ – 16 dětí (homogenní třída 3 – 4 let)
p.Němčíková Iveta , školní asistentka p.Přibylová Zuzana
Učitelky 2.třída „Včelky“ – 24 dětí (heterogenní třída 4 - 6 let)
p. Bc. Koniuchová Alena a p. Skalická Marcela
Výdej stravy a úklid MŠ
p.Kudelková Anna
Úklid MŠ
p. Trajchelová Martina
Údržba MŠ
p. Zuskin Luomír

Žáci

Počet žáků
ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 40 žáků
Počet tříd
1. třída "berušky" 16 dětí (3-4let)
2. třída "včelky" 24 dětí (4-6let)

Aktualizováno: 07.05.2020