Informace

Základní informace o provozu mateřské školy. V této části stánek budou zobrazovány i různá sdělení rodičům, jejichž děti docházejí do naší mateřské školy.

PLATBA ŠKOLNÉHO

Variabilní symboly pro platbu školného zde. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: MŠ, jméno a příjmení dítěte.
 • a) jednorázovou platbou do 15.9.2019 na celý rok (10 měsíců) – 3 500,- Kč
 • b) 2 platby : září – prosinec 1400,- Kč do 15.9.2019
  leden – červen 2100,-Kč do 15.1.2020

 • Vloženo: 16.10.2019

  Obsah:

  Co dětem do školky

  Co děti ve školce potřebuji??
  Hygienické pomůcky

  Ceník služeb

  Stravné
  35 Kč/den děti MŠ 3-6 let celodenní stravné,
  39 Kč/den děti MŠ 7 let celodenní stravné
  Školné
  350 Kč/měsíc

  Provozní doba

  Otevřeno
  6:00 - 16:00 hod.
  Příchod dětí
  6:00 - 8:00 hod.
  Odchody dětí po obědě
  12:45 - 13:00 hod.
  Odchody dětí po odpočinku
  14:45 - 16:00 hod.

  Režim dne v MŠ U Křížů - provoz od 6:00 do 16:00

  6:00 – 8:30
  ranní hry a činnosti
  do 7:45
  scházení dětí v 1.třídě, potom rozdělení do obou tříd: zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti
  8:30 - 9:00
  hygiena, svačina (svačina může probíhat průběžně od časnějších ranních hodin – záleží na aktuálním programu dne), komunitní kruh
  9:00 - 10:00
  integrované, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních), pohybové aktivity
  10:00 – 11:30
  hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
  11:30 – 11:45
  převlékání, hygiena, příprava stolování 1.skupina
  11:45– 12:45
  oběd 1.skupina
  12:45 – 13:00
  oběd 2.skupina
  hygiena, příprava na odpolední odpočinek – děti chodící po obědě se rozcházejí z 1.třídy
  13:00 – 14:15
  odpočinek , individuální činnosti dětí
  14:15– 14:45
  hygiena, svačina
  14:45- 16:00
  odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

  Roční plán akcí pro šk. rok 2019/2020 zde

  .

  Zájmová činnost

  Angličtina

  • placena zájmová činnost (1000 Kč/ pololetí)
  • vyučující p. uč Bidrmanová Jaroslava
  • probíhá každou středu v dopoledních hodinách

  Pohybové hry

  • ve 14 denním intervalu na sportovní hale ZŠ Žákovská
  • neplacena zájmová činnost
  • vyučující p.Tabák

  Plavaní

  • v průběhu zimních měsíců - v týdenních intervalech (asi 10 lekcí cca 1000 Kč)

  Lezení na lezecké stěně

  • ve 14 denním intervalu na bývalé ZŠ Palackého
  • neplacena zájmová činnost

  Činnosti výtvarné, pohybové a pracovní probíhají průběžně v dopoledních hodinách.

  Pedagogičtí a provozní pracovníci

  Vedoucí učitelka
  Bc. Alena Koniuchová
  Učitelky
  1.třída „Berušky“ – 16 dětí (homogenní třída 3 – 4 let) - p.Němčíková Iveta , školní asistentka p.Přibylová Zuzana
  2.třída „Včelky“ – 24 dětí (heterogenní třída 4 - 6 let) - p. Bc. Koniuchová Alena a p. Skalická Marcela
  Výdej stravy a úklid v MŠ
  p.Kudelková Anna
  Úklid MŠ
  p. Trajchelová Martina
  Údržba MŠ
  p. Zuskin Lubomír

  Žáci

  Počet žáků
  ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 40 žáků
  Počet tříd
  1. třída "berušky" 16 dětí (3-4let)
  2. třída "včelky" 24 dětí (4-6let)