Informace

Základní informace o provozu mateřské školy. V této části stánek budou zobrazovány i různá sdělení rodičům, jejichž děti docházejí do naší mateřské školy.

Informace pro rodiče přijatých dětí

Přijaté děti do MŠ pro rok 2018 / 2019 zde

Vloženo: 31.5.2018

PLATBA ŠKOLNÉHO

Variabilní symboly pro platbu školného (350 Kč měsíčně) zde. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: MŠ, jméno a příjmení dítěte.
Vloženo: 27.6.2017

Obsah:

Co dětem do školky

Co děti ve školce potřebuji??
Hygienické pomůcky

Ceník služeb

Stravné
35 Kč/den děti MŠ 3-6 let celodenní stravné,
39 Kč/den děti MŠ 7 let celodenní stravné
Školné
350 Kč/měsíc

Provozní doba

Otevřeno
6:30 - 16:00 hod.
Příchod dětí
6:30 - 8:00 hod.
Odchody dětí po obědě
12:45 - 13:00 hod.
Odchody dětí po odpočinku
14:45 - 16:00 hod.

Režim dne v MŠ U Křížů - provoz od 6:30 do 16:00

6:30 – 8:30
ranní hry a činnosti
do 7:45
scházení dětí v 1.třídě, potom rozdělení do obou tříd: zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti
8:30 - 9:00
hygiena, svačina (svačina může probíhat průběžně od časnějších ranních hodin – záleží na aktuálním programu dne), komunitní kruh
9:00 - 10:00
integrované, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních), pohybové aktivity
10:00 – 11:30
hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 11:45
převlékání, hygiena, příprava stolování 1.skupina
11:45– 12:45
oběd 1.skupina
12:45 – 13:00
oběd 2.skupina
hygiena, příprava na odpolední odpočinek – děti chodící po obědě se rozcházejí z 1.třídy
13:00 – 14:15
odpočinek , individuální činnosti dětí
14:15– 14:45
hygiena, svačina
14:45- 16:00
odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

Roční plán akcí pro šk. rok 2017/2018

Zájmová činnost

Angličtina

 • placena zájmová činnost (750 Kč/ pololetí)
 • vyučující Bc Lic. Dagmar Pleva
 • probíhá každé pondělí

 • Činnosti výtvarné, pohybové a pracovní probíhají průběžně v dopoledních hodinách.

  Pedagogičtí a provozní pracovníci

  Vedoucí učitelka
  Bc. Alena Koniuchová
  Učitelky
  1.třída „Berušky“ – 16 dětí (homogenní třída 3 – 4 let) - Bc. Koniuchová Alena, asistent pedagoga Přibylová Zuzana
  2.třída „Včelky“ – 24 dětí (heterogenní třída 3 - 6 let) - p. uč. Kazderková Lenka a Iveta Němčíková
  Výdej stravy a úklid v MŠ
  Anna Kudelková
  Úklid MŠ a výdej stravy v ZŠ
  Sylva Lukoszová
  Údržba MŠ
  Lubomír Zuskin

  Žáci

  Počet žáků
  ve školním roce 2017/2018 navštěvuje MŠ 40 žáků
  Počet tříd
  1. třída "berušky" - ..dětí tř.uč. Bc. ALena Koniuchová
  2. třída "včelky" - ..dětí paní učitelky p.uč. Kazderková Lenka a p.uč. Iveta Němčíková