Informace

Základní informace o provozu mateřské školy. V této části stánek budou zobrazovány i různá sdělení rodičům, jejichž děti docházejí do naší mateřské školy.

Informace pro rodiče přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 zde.

Rodiče nově přijatých dětí se dostaví do MŠ pro Evidenční list (pokud ho ještě neodevzdali).
Variabilní symboly pro školné a stravné dětí budou vyvěšeny během měsíce června. Informace k jídelně zde.
Informační schůzka pro nové rodiče proběhne ve čtvrtek 29.8.2019 ve 15 hod v MŠ.
Pro jakékoliv další informace volejte MŠ 597582674.

Vloženo: 31.5.2019

Radovánky - Rodinná olympiáda
Radovánky - Rodinna olympiáda

Vloženo: 30.5.2019

PLATBA ŠKOLNÉHO

Variabilní symboly pro platbu školného (350 Kč měsíčně) zde. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: MŠ, jméno a příjmení dítěte.
Vloženo: 13.9.2018

Obsah:

Co dětem do školky

Co děti ve školce potřebuji??
Hygienické pomůcky

Ceník služeb

Stravné
35 Kč/den děti MŠ 3-6 let celodenní stravné,
39 Kč/den děti MŠ 7 let celodenní stravné
Školné
350 Kč/měsíc

Provozní doba

Otevřeno
6:30 - 16:00 hod.
Příchod dětí
6:30 - 8:00 hod.
Odchody dětí po obědě
12:45 - 13:00 hod.
Odchody dětí po odpočinku
14:45 - 16:00 hod.

Režim dne v MŠ U Křížů - provoz od 6:30 do 16:00

6:30 – 8:30
ranní hry a činnosti
do 7:45
scházení dětí v 1.třídě, potom rozdělení do obou tříd: zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti
8:30 - 9:00
hygiena, svačina (svačina může probíhat průběžně od časnějších ranních hodin – záleží na aktuálním programu dne), komunitní kruh
9:00 - 10:00
integrované, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních), pohybové aktivity
10:00 – 11:30
hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 11:45
převlékání, hygiena, příprava stolování 1.skupina
11:45– 12:45
oběd 1.skupina
12:45 – 13:00
oběd 2.skupina
hygiena, příprava na odpolední odpočinek – děti chodící po obědě se rozcházejí z 1.třídy
13:00 – 14:15
odpočinek , individuální činnosti dětí
14:15– 14:45
hygiena, svačina
14:45- 16:00
odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi

Roční plán akcí pro šk. rok 2018/2019 zde

.

Zájmová činnost

Angličtina

  • placena zájmová činnost (1000 Kč/ pololetí)
  • vyučující Bc., Lic. Dagmar Pleva
  • probíhá každou středu v dopoledních hodinách

Pohybové hry

  • ve 14 denním intervalu na sportovní hale ZŠ Žákovská
  • neplacena zájmová činnost
  • vyučující p.Tabák

Plavaní

  • v průběhu zimních měsíců – cena a termín upřesněn
  • v týdenních intervalech (asi 9 lekcí)

Lezení na lezecké stěně

  • ve 14 denním intervalu na bývalé ZŠ Palackého
  • neplacena zájmová činnost

Činnosti výtvarné, pohybové a pracovní probíhají průběžně v dopoledních hodinách.

Pedagogičtí a provozní pracovníci

Vedoucí učitelka
Bc. Alena Koniuchová
Učitelky
1.třída „Berušky“ – 16 dětí (homogenní třída 3 – 4 let) - p.Němčíková Iveta , školní asistentka p.Přibylová Zuzana
2.třída „Včelky“ – 24 dětí (heterogenní třída 4 - 6 let) - p. Bc. Koniuchová Alena a p. Skalická Marcela
Výdej stravy a úklid v MŠ
p.Kudelková Anna
Úklid MŠ
p. Trajchelová Martina
Údržba MŠ
p. Zuskin Lubomír

Žáci

Počet žáků
ve školním roce 2018/2019 navštěvuje MŠ 40 žáků
Počet tříd
1. třída "berušky" 16 dětí (3-4let)
2. třída "včelky" 24 dětí (4-6let)