Kritéria pro přijímací řízení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Havířově – Životicích Zelená, příspěvková organizace vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro MŠ U Křížů, podle kterých budou posuzovány žádosti rodičů o přijetí dítěte do předškolního zařízení pro školní rok 2012/2013.

  • 1. děti v posledním roce před zahájením primárního vzdělávání a děti s odkladem nástupu do primárního vzdělávání
  • 2. děti s trvalým bydlištěm Havířov
  • 3. tříleté děti, jejichž sourozenci navštěvují mateřskou školu nebo jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok - sourozenecké páry
  • 4. děti 4-5 leté
  • 5. děti 3-4 leté
  • 6. děti mladší tří let, jejichž sourozenci navštěvují mateřskou školu nebo jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok a v průběhu školního roku dovrší 3 let
Veškeré žádosti rodičů budou posouzeny podle jednotlivých kritérií pro přijetí do předškolního zařízení.

Dokument ke stažení(dokument acrobat reader)