• O naší škole

  Základní školy v Havířově-Životicích. Nejmenší a nejstarší škola na území města Havířova, založená v roce 1935. Jsme neúplná základní škola, ve které se vyučuje 77 žáků 1.stupně. Škola je umístěna v klidné okrajové části města Havířova - v Životicích, obklopují ji rodinné domky se zahradami, ovocné sady a lesy. Dětem slouží k pohybovým aktivitám o relaxačních přestávkách sportoviště před školou, k činnosti v odpoledních hodinách školní zahrada. V budově jsou 3 třídy, 1 počítačová učebna, 1 tělocvična, 2 oddělení školní družiny a výdejna obědů. Prostředí školy, okolní příroda a pohyb v ní nás přimělo využít těchto aspektů k zaměření se na výchovu dětí k ochraně životního prostředí v našem nejbližším okolí nejen teoreticky v učebnách, ale hlavně prakticky. Již několik let se zabýváme ekologickou výchovou, dlouhodobě řešíme problematiku našeho životního prostředí a snažíme se zajistit ekologický provoz školy. V roce 2011 jsme se zapojili do Programu Ekoškola. Věnujeme se těmto oblastem: Odpady, Voda, Energie, Školní prostředí. O průběhu a plnění programu se můžete dočíst na naších stránkách.

 • Ekotým 2019/2020


  paní ředitelka: Blanka Helštýnová
  paní vychovatelka: Zuzana Holešová
  paní školnice:Marcela Šipulová
  paní učitelka: Lenka Přikrylová
  3.ročník:Filipek ŠumpichTomášek Gelnar
  Sofinka SzturcováViktorka Penkov
  Kristýnka KrátkáPatriček Bujnoch
  Valinka PenkovNatálka Harcová
  Katka Csabolová
  4.ročník:Emička KonštackáMagdička Králová
  Julinka EršilováMaruška Klimszová
  Elenka FukalováAdélka Kokošková
  Maruška MarkevičováElenka Szturcová
  5.ročník:Filip MicenkoTomáš Heran
  Míša Mleziva

  Seznam členů ekotýmu

 • Ekotýmáček 2019/2020


  paní ředitelka: Blanka Helštýnová
  paní vychovatelka: Zuzana Holešová
  paní školnice:Marcela Šipulová
  paní učitelka: Lucie Šumpichová
  1.ročník:Lilly BoháčováDamianek Camaj
  Ondrášek HeranJonášek Jároši
  Andrejka HlavičkováDaneček Hlavička
  Davídek KozačkaJulinka Markevičová
  Matýsek RybárikKryštůfek Šumpich
  Viktorka ZajacováVojtíšek Žďánský
  Terezka Paciorková
  2.ročník:Markétka ČtvrtlíkováAdámek Harčar
  Vojtíšek HoleszMartínek Kempny
  Emička MatějkováAlex Chromík
  Adélka WinklerováDominiček Winogrodzki
  Adámek Šarovský

  Seznam členů ekotýmačku

 • Plán činnosti Ekotýmu

  na období: září 2018 – květen 2019

 • Plán EVVO

  pro školní rok 2019/2020
  Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

  Environmentální výchova znamená: výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti, planetě Zemi. Prvky ekologické výchovy prolínají celým výchovným působením. Rozvíjejí a upevňují mezilidské i citové vztahy k přírodě, estetické vnímání, vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k prostředí, pomáhají utvářet hygienické návyky. Pomáhají získávat konkrétní poznatky o člověku, o přírodě a jejich vzájemných vztazích. Důležité je vytváření dovedností a návyků, udržování čistoty, péče o rostliny a úprava okolního prostředí. K nejcennějším metodám, prostřednictvím kterých se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách, pobytu v zahradě, na louce a v lese. Děti zde přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti a svými smysly získávají svoje první pracovní zkušenosti. Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

  Více zde

 • EKOKODEX

  žáků Základní školy Zelená Havířov – Životice

  • Zhasínáme světla
  • Udržujeme čistotu
  • Používáme výrobky šetrné pro přírodu
  • Správně větráme
  • Vyhýbáme se zbytečným odpadům
  • Šetříme vodou
  • Neplýtváme potravinami
  • Třídíme odpad
  • Využíváme odpadní materiály
  • Neničíme vybavení školy

 • Srovnávací analýza ekologického stavu

 • Video štafeta ekotýmů 2019

 • Příklady dobré praxe

  Upřímné názory dětí 2. ročníku o využití školní zahrady uvádíme jako ukázku vztahu žáků naší školy k zahradě. Pravidelně ji využíváme k různým akcím a také se o ni staráme. Úplné znění textu.

Kronika Ekoškoly